S O C I A L

AQUEST FORMULARI NO ESTÀ ACTIU.
De moment podeu enviar provisionalmeent aquestes dades al nostre correu: ateneu@arenyautes.cat
Provisionlment, en omplir les dades que figuren a sota i una vegada fet efectiu el pagament de la quota, passareu a ser socis de l'entitat.
El preu actual de la quota de soci de l'entitat és de 65 euros anuals.
A sota del formulari teniu el que suposa ser soci de l'Ateneu Arenyenc.

Nom Cognoms Edat

Adreça Número Pis Porta

Població Codi postal
Telèfon Mòbil

Data de naixement (00/00/0000) Professió

Correu electrònic

Estudis Quota a pagar en un o dos terminis

 


Què suposa ser soci de l'Ateneu? D'entrada passareu a ser membres de la societat amb uns drets i deures definits i amb els avantatges de poder participar o gaudir de qualsevol dels espais, instal.lacions o serveis de la societat, així com també de les activitats que s'hi organitzen. Triar o ser elegible per a un càrrec directiu o responsable d'alguna de les diverses seccions. Avantatges i descomptes amb les entrades a actes organitzats per altres societats de la vila, com per exemple el Teatre Principal, o pel mateix Ateneu, Els socis també poden gaudir de descomptes en algunes empreses o serveis de la vila, ho podeu comprovar en els successius butlletins de l'entitat.
http://www.ateneuarenyenc.org ©   va néixer a l'espai virtual el dia 19 de juliol de 2014 i  pertany a la societat Ateneu Arenyenc, fundada el 1884.
Als locals de la societat, s'hi pot accedir per dos carrers de la vila,
Carrer Ample, 20-22. 08350, Arenys de Mar, Barcelona.  Passeig Xifré, 16-20. 08350, Arenys de Mar, Barcelona.
Aquest web ha estat dissenyat per Pere Planells, l'estiu del 2014